Orre
Vilt

Orre

I Sverige finns det två huvudsakliga arter av orrar: tjäder (Tetrao urogallus) och dalripa (Lagopus lagopus). Dessa fåglar är kända för sina imponerande utställningslekar och sitt karakteristiska utseende. Tjäder är den största skogshönsarten i Europa …

Älg med stor krona
Vilt

Älg

Älgar (Alces alces) är ett vanligt och karakteristiskt djur i den svenska naturen. Sverige har en av de största älgpopulationerna i Europa, och älgjakten är en viktig tradition och aktivitet för många jägare i landet. …