Försvarsmakten

Stridsfordon 90 – En modern svensk pansarvagn med mångsidiga funktioner

Stridsfordon 90, även känd som CV90, är en modern pansarvagn som används av svenska försvaret sedan 1990-talet. Stridsfordon 90 är en mångsidig och flexibel vagn som är utformad för att hantera olika typer av uppdrag.

Bakgrund

Utvecklingen av Stridsfordon 90 påbörjades på 1980-talet som en ersättning för de äldre svenska pansarvagnarna. Stridsfordon 90 utvecklades av Hägglunds (numera BAE Systems Hägglunds) i samarbete med Försvarsmakten. Den första leveransen till svenska försvaret skedde 1993.

Design och prestanda

Stridsfordon 90 har en hög grad av bepansring som skyddar besättningen från fientliga attacker och minor. Den är utrustad med en 40 mm automatkanon och två koaxialmonterade kulsprutor (en 7,62 mm och en 8 mm). Stridsfordon 90 kan också utrustas med olika typer av pansarvärnsrobotar och granatkastare.

Stridsfordon 90 drivs av en 605 hk dieselmotor som ger den en topphastighet på 70 km/h. Den kan klättra branta backar och ta sig igenom vattendjup på upp till 1,5 meter. Stridsfordon 90 har också god rörlighet och kan vända på plats, vilket gör den lämplig för urban strid.

Stridsfordon 90 har en besättning på tre personer och har plats för upp till åtta soldater. Detta gör den till en idealisk vagn för olika typer av uppdrag, såsom skydd av konvojer, spaning och eldunderstöd.

Användning och eftermäle

Stridsfordon 90 har använts av svenska försvaret i olika internationella insatser, såsom i Kosovo, Afghanistan och Mali. Den har visat sig vara en mycket kapabel och pålitlig vagn som har kunnat hantera olika typer av uppdrag och terräng.

Stridsfordon 90 har också exporterats till andra länder, såsom Norge, Finland och Schweiz. Den har blivit väl mottagen av dessa länder och har visat sig vara en konkurrenskraftig och modern pansarvagn.

Sammanfattning

Stridsfordon 90 är en modern pansarvagn som används av svenska försvaret sedan 1990-talet. Den är väl bepansrad och utrustad med en kraftfull automatkanon och kulsprutor. Stridsfordon 90 har god rörlighet och prestanda, vilket gör den lämplig för olika typer av uppdrag. Den har använts av svenska försvaret i olika internationella insatser och har också exporterats till andra länder där den har visat sig vara en mycket kapabel och modern pansarvagn.

Du kanske också gillar …